Kurumsal | İptal & İade Şartları | Bibungalow
BİBUNGALOW

İptal & İade Şartları

1.Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından bibungalow.com Rezervasyon sistemi kullanılarak veya müşteri tarafından telefon yolu ile iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan periyot, miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. Bu iptal ceza bedeli, rezervasyon bedelinin %100’ üne kadar çıkabilmektedir.

İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara müşteriye ona özel olarak tayin edilmektedir ve müşteri güvenliği açısından sadece müşteri bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması müşterinin sorumluluğundadır.

İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

-Tesise giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptal durumunda %10

-Tesise giriş tarihine 14-7 gün kala yapılan iptal durumunda %25

-Tesise giriş tarihine 6-1 gün kala yapılan iptal durumunda %50

-Tesise giriş tarihinde yapılan iptal durumunda %100Müşteri tarafından tesise girişten 30 iş günü öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere konaklama için ödediği bedel müşteriye 30 gün içinde iade edilir.

Konaklama tarihinde ise müşteri; bibungalow.com ‘dan herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Tesis gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı tesis rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

3. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.

4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 100 TL işlem ücretini ödemeyi kabulve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

5. Müşteri, yaptırdığı tesis rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile müteselsilden sorumludur.

Neredeyiz